DISTRIBUIE PE

VERSIUNEA ÎN ROMÂNĂ

Ce conține panoul?

 • O hartă cu informații tactile și vizuale cu spațiul de birouri Societe Generale Global Solution Centre de pe etajul al 6-lea aflată în stânga panoului, pe suprafața mai fină;
 • Legenda hărții este pe jumătatea din dreapta a panoului, pe suprafața mai aspră.

 

Ce este legenda și ce conține?

Legenda este o listare a simbolurilor și texturilor ce compun harta, alături de explicații cu ce reprezintă acestea.

Seria de simboluri începe din dreapta hărții, sus, sub titlul „Legendă”. Fiecare element din legendă are pe o parte un simbol tactil și vizual și pe cealaltă textul explicativ. Legenda are două coloane, iar elementele din ea sunt:

 • Ești aici – un inel cu o bulină în mijloc;
 • Intrare – ieșire – un triunghi plin pe interior;
 • Lifturi A-E – notate cu litere și un simbol reprezentat de o săgeată cu două capete;
 • Ieșire de urgență – triunghi gol pe interior;
 • Turnicheți – două forme alungite curbe cu p bară la mijloc între ele;
 • Perete de sticlă – un dreptunghi gol pe interior;
 • Perete – un dreptunghi plin;
 • Ușă – o bulină mică;
 • Stâlp circular – cu cerc plin pe interior;
 • Stâlp dreptunghiular – un dreptunghi plin pe interior;
 • Zone fără acces – o textură cu multe linii înclinate, intersectate pe două direcții;
 • Birouri – serie de câte 4 dreptunghiuri goale pe interior și unite;
 • Dulapuri – serie de 4 pătrate goale pe interior și unite;
 • Cabină telefonică – un inel cu litera T înauntru;
 • Sală meeting – un inel cu 4 buline în interior;
 • WC accesibilizat – un inel cu 3 buline în interior;
 • Physical Security – un inel cu X înăuntru;
 • Scări – serie de dreptunghiuri unite;
 • Zone flexibile = în care poziția mobilierului poate fi schimbată, zone de relaxare, colaborare. – o textură cu multe linii înclinate, paralele;

 

Ce echipe sunt pe etajul 8?

TCI – 24 birouri

CPL – 124 birouri

 

Va rugăm să rețineți că legitimația trebuie să fie purtată la dvs. în orice moment în incintă și utilizată de fiecare dată când intrați – ieșiți din birou.

 

Inclusive information and orientation panel for the 8th Floor

ENGLISH VERSION

What does the panel contain?

On the left side of the panel, on the smoother surface – a map with tactile and visual information with the 6th floor Societe Generale Global Solution Centre office space to the left of the panel;

On the right side of the panel, on the rougher surface – the legend of the map.

 

What is the legend and what does it contain?

The legend is a list of symbols and textures that will also be found on the map, along with explanations of what they represent.

The series of symbols starts from the right side of the map, at the top of the panel, under the title „Legend”. Each element of the legend has on one side a tactile and visual symbol and on the other the explanatory text. The elements of the legend are:

 • You are here – a ring with a polka dot in the middle;
 • Entrance – Exit – a filled triangle on the inside;
 • Elevators A-E – denoted by letters and a symbol represented by a double-headed arrow;
 • Emergency exit – empty triangle on the inside;
 • Turntable – two elongated curved shapes with p bar in the middle between them;
 • Glass wall – an empty rectangle on the inside;
 • Wall – a solid rectangle;
 • Door – a small dot; 
 • Round pillar – with full circle on the inside;
 • Rectangular pillar – a solid rectangle on the inside;
 • Limited or NO ACCESS- a texture with many slanted lines, intersecting in two directions;
 • Desks – series of 4 empty rectangles on the inside and joined together;
 • Lockers – series of 4 empty squares on the inside and joined;
 • TV
 • Collaboration
 • Meeting room – a ring with 4 dots inside;
 • Accessible toilet – a ring with 3 dots inside;
 • Stairs – series of joined rectangles;
 • Flexible areas = where the position of the furniture can be changed, relaxation areas, collaboration. – a texture with many inclined, parallel lines;

Which teams are on the 8th floor?

TCI – 24 workstations

CPL – 124 workstations

 

Please be aware that your badge should be carried with you at all times within premises and used each time you enter or exit the floor.