DISTRIBUIE PE

Politica cu privire la protectia datelor

POLITICA SG GSC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DATA PRIVACY POLICY)

 

Introducere

Societe Generale Global Solution Centre (denumita in continuare „SG GSC”), entitate memebra a Societe Generale, acorda o mare atentie protectiei datelor cu caracter personal astfel incat datele dvs. sa fie in siguranta si protejate in conformitate cu cerintele legale.

Ca parte a obligațiilor fundamentale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, SG GSC se angajează să protejeze și să utilizeze în mod corespunzător informațiile cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „date cu caracter personal”) care au fost colectate atât în format electronic, cât și în format fizic.

Prin prezenta vă informăm cu privire totalitatea aspectelor privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR, precum și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

SG GSC va colecta numai datele cu caracter personal oferite voluntar de către vizitatori online ai site-ului nostru, date ce ne sunt necesare pentru a putea furniza servicii, desfășura relațiile contractuale, promova serviciile noastre și pentru a oferi informații despre oportunitățile de angajare.

În plus, pentru a ne conforma diferitelor obligații legale, vă informăm că anumite date cu caracter personal ne sunt absolut necesare.

Prin prezenta Politica ne dorim sa va informam cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram, la scopurile pentru care colectam si prelucram aceste date, categoriile de destinatari, drepturile de care dvs. beneficiati in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, temeiurile ce stau la baza acestor prelucrari si asa mai departe.

 

Temeiul juridic pentru care sta la baza prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

În general, SG GSC colectează numai datele cu caracter personal necesare pentru a vă satisface solicitarea. În cazul în care sunt necesare date cu caracter personal suplimentare opționale, veți fi anunțat în legătură cu această împrejurare la momentul colectării.

Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal, atât timp cât avem un temei legal sau un interes legitim pentru a face acest lucru. În consecință, atunci când prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom baza pe una dintre următoarele condiții privind prelucrarea:

 • Încheierea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru noi în vederea efectuării de demersuri, la cererea dumneavoastră, pentru încheierea unui contract;
 • Executarea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract;
 • Obligație legală: atunci când suntem obligați să prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, precum păstrarea registrelor în scopuri fiscale sau furnizarea de informații către o autoritate publică sau o instituție competenta in conditiile legii;
 • Interesul legitim: vom prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care aceasta prelucrare este desfasurata în interesul nostru legitim, în decursul desfășurării unei relatii juridice/de business, în conformitate cu dispozițiile legii, pentru a continua derularea acesteia, atât timp cât nu prevalează intereselor dumneavoastră; sau
 • Consimțământul persoanei vizate, al dvs.: în anumite cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică pentru a putea prelucra unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest fel numai dacă dvs. veti fi de acord. Pentu orice prelucrare desfasurate de SG GSC in temeiul consimtamantului dvs., dvs. va puteți retrage consimțământul în orice moment, contactând SG GSC la adresa de e-mail data-protection-sggscro.eur@socgen.com.

Exemple privind „interesele legitime” menționate mai sus sunt:

 • Oferirea de informații și/sau servicii persoanelor care vizitează site-ul nostru sau oferirea de informații despre oportunitățile de angajare.
 • Prevenirea fraudei sau activității infracționale și protejarea sistemelor noastre IT.
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre de responsabilitate corporatistă și socială (CSR)
 • Exercitarea drepturilor noastre fundamentale în UE în temeiul articolelor 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a desfășura o afacere și dreptul de proprietate.
 • Pentru asigurarea pazei si securității locațiilor, personalului si bunurilor SG GSC.
 • Pentru desfășurarea procedurilor de management al riscului.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, activităților de business și relațiilor de muncă

       1. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către SG GSC sunt următoarele:

 • Date cu caracter personal de identificare sau de contact, cum ar fi nume, data nașterii, naționalitate, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal (CNP sau altul), locul nașterii, fotografie, adresă domiciliu, reședință sau adresa de corespondență, adresa e-mail, număr telefon
 • Date cu caracter personal privind pregătirea profesională, cum ar fi certificate/atestate/diplome de studii și/sau de absolvire cursuri de pregătire profesională;

 

 • Date electronice de identificare, cum ar fi adresa IP, cookies, tehnologii de tip “web beacons”, așa cum este detaliat mai jos;

Cu privire la categoriile speciale de date pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau (iii) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

          2. Date cu caracter personal colectate prin intermediul web site-ului dedicat Carierelor din cadrul SG GSC

 • Data de identificare precum: nume, prenume, adresa de mail si numar de telefon
 • CV -ul dvs. atunci cand dvs. decideti sa aplicati la una dintre pozitiilelelibere prezentate de SG GSC prin intermediul site-ului sau

       3. Categorii de persoane vizate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Vizitatorii site-ului web – Astfel cum este detaliat mai jos.

 • Date de contact parteneri de afaceri/ parteneri media/jurnalisti

SG GSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale potențialilor, actualilor precum și foștilor parteneri de afaceri/parteneri media/jurnalisti, precum și date de contact obținute direct de la astfel de persoane vizate sau de la terțe părți, în scopul menținerii, stabilirii și reînnoirii comunicării cu partenerii de afaceri/partenerii media/jurnalisti fie în baza (i) consimțământului, fie a (ii) interesului legitim.

 • Furnizori și subcontractanți

SG GSC colectează și prelucrează date cu caracter personal referitoare la furnizorii săi, inclusiv subcontractanți, precum și datele cu caracter personal ale reprezentanților acestora, datele persoanelor de contact, strict în scopul executării relației contractuale.

SG GSC colectează și prelucrează date cu caracter personal ale furnizorilor/subcontractanților în următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii profesionale clienților prin intermediul subcontractanților; (ii) executarea contractului încheiat de către SG GSC cu furnizorii; (iii) îndeplinirea formalităților obligatorii de management al riscului; (iv) pentru furnizarea către furnizori/subcontractanți de materiale de tip newsletter și/sau alte materiale de marketing; (v) exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea deciziilor instanțelor judecătorești; (vi) pentru respectarea de către SG GSC a obligațiilor impuse de lege și de instituțiile de reglementare competente.

Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră; (ii) încheierea sau executarea unui contract; (iii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; (iv) interesul nostru legitim sau (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Candidați pentru angajare

SG GSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților astfel cum sunt incluse în CV-ul și scrisoarea de intenție sau de recomandare transmise către noi, precum și orice alte eventuale informații transmise.

În acest sens, SG GSC  prelucrează astfel de date cu caracter personal strict în scopul desfășurării procesului de selecție, recrutare și angajare sau pentru organizarea de internshi-uri, în baza consimțământului dumneavoastră.

 • Vizitatorii sediilor SG GSC

SG GSC a implementat măsuri de siguranță, inclusiv înregistrarea vizatorilor la recepție, sisteme de restrictionare a accesului, camere video și, în funcție de necesitate, identificarea vizitatorilor de către personalul de pază.

SG GSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor în scopul asigurării securității sediilor, bunurilor și personalului SG GSC. Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date sau (ii) interesul nostru legitim.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării site-ului web

       1. Protecția datelor cu caracter personal pe site-ul nostru web

SG GSC acorda o importanta deosebita protejarii datelor dvs. cu caracter personal, acesta fiind motivul pentru care dorim sa va informam, intr-un mod cat mai transparent despre datele pe care le prelucram, scopurile prelucrarii acestor date, dstinatarii lor, drepturile de care dvs. beneficiati precum si cu privire la alte aspecte solicitate de Regulamentul European Nr. 679/2016. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

    2. Securitatea și integritatea datelor

SG GSC a adoptat si implementat politici și proceduri de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, al pierderii, utilizării inadecvate, modificărilor sau distrugerilor neautorizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse de SG GSC, securitatea nu poate fi garantată în mod absolut împotriva tuturor amenințărilor. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la cei care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații.
Pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, am luat măsuri tehnice și organizatorice, în special împotriva accesului neautorizat, pierderii sau diivulgarii ilicite, manipulării sau distrugerii neautorizate. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant în conformitate cu standardele tehnicii de actualitate aplicabile.

 

Printre masurile de securitate aplicate de SG GSC se numara:

 • Implementarea si revizuirea periodica a Politicilor, Procedurilor si Instructiunilor de lucru destinate asigurarii securitatii datelor cu caracter personal;
 • Instruirea periodica, prin cursuri dedicate, a angajatilor care prelucreaza date cu caracter personal;
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal in conformitate cu principiul nevoii de a stii, al nevoii de a vedea si al nevoii de a avea;
 • Securizarea accesului la aplicatiile si fisierele care contin date cu caracter personal;
 • Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal realizat prin serviciul de email;
 • Criptarea comunicarilor ce contin date cu caracter personal etc.

      3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele furnizate de dumneavoastră

SG GSC colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă dvs.  alegeți să le furnizați — de exemplu, pentru a ne contacta prin mail sau telefon sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii/ cariere. În unele cazuri, ați furnizat anterior informațiile dumneavoastră cu caracter personal către SG GSC (dacă, de exemplu, sunteți fost angajat).

Când vă înregistrați sau trimiteți date cu caracter personal către SG GSC, vom folosi aceste informații în modul descris în prezenta Politică. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt utilizate în alte scopuri, cu excepția cazului în care obținem permisiunea dumneavoastră în acest sens sau în care este altfel prevăzut sau permis de legislatia aplicabila SG GSC. De exemplu, dacă vă înregistrați pe site-ul web SG GSC și oferiți informații despre preferințele dumneavoastră, vom folosi aceste informații pentru a vă personaliza experiența de utilizator. În cazul în care vă înregistrați sau vă conectați utilizând o autentificare unică pentru terțe părți, vă putem recunoaște ca fiind același utilizator pe toate dispozitivele pe care le utilizați și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator pe  site-ul SG GSC.

Dacă ne trimiteți un CV pentru a aplica online pentru o funcție în cadrul SG GSC, vom folosi informațiile pe care le furnizați pentru a găsi cele mai potrivite oportunități de angajare disponibile la SG GSC, in conformitate cu experienta si preferintele dvs..

 • Colectarea automată a datelor cu caracter personal

În anumite cazuri, SG GSC și furnizorii săi de servicii utilizează cookies, tehnologii de tip “web beacons” și alte tehnologii pentru a colecta automat anumite tipuri de informații atunci când ne vizitați online, precum și prin intermediul e-mailurilor pe care le putem schimba. Colectarea acestor informații ne permite să vă personalizăm experiența online, să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficiența prezenței online a SG GSC și să măsuram eficiența activităților noastre de marketing.

 • Adrese IP
 • Cookies

Cookies vor fi plasate în mod obișnuit pe computerul dumneavoastră sau pe dispozitivul conectat la internet ori de câte ori ne vizitați online. Acest lucru permite site-ului să-și amintească computerul sau dispozitivul dumneavoastră.

Pe site-ul nostru va apărea o notificare care solicită consimțământul dumneavoastră pentru colectare cookies. Dacă nu vă dați consimțământul, computerul sau dispozitivul conectat la internet folosit de dumneavoastră nu va fi urmărit pentru activități legate de marketing. Un tip secundar de cookie denumit „cookies pe bază de input de la utilizatori” poate fi totuși solicitat de funcționalitatea necesară. Astfel de cookies nu vor fi blocate prin utilizarea acestei notificări. Selecția dumneavoastră va fi salvată într-un modul cookie și va fi valabilă pentru o perioadă de 90 de zile. Dacă doriți să anulați selecția, puteți face acest lucru prin ștergere cookies ale browserului dvs.

Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookies, puteți alege să acceptați sau nu cookies prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră (adesea prezente în meniul Instrumente sau Preferințe al browserului dumneavoastră). De asemenea, puteți șterge cookies de pe dispozitivul dumneavoastră în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, dacă nu acceptați cookies, este posibil să nu puteți experimenta pe deplin unele dintre funcțiile site-urilor noastre web.

Informații suplimentare despre gestionarea modulelor cookie pot fi găsite în fișierul de ajutor al browserului dumneavoastră sau pe site-uri precum www.allaboutcookies.org.

 

Partajarea și transferul de date cu caracter personal

    1. Transferul în cadrul entitatilor Societe Generale

Partajăm date cu caracter personal despre dumneavoastră cu alte firme membre Societe Generale ca parte a angajamentelor internaționale în cazul în care este necesar sau de dorit pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de reglementare în întreaga lume. Alte entitati ale Societe Generale sunt de asemenea utilizate pentru a ne furniza și a vă furniza servicii, precum găzduirea și susținerea aplicațiilor informatice, dezvoltarea aplicatiilor informatice, pentru a asigura continuitatea activității SG GSC. Aceste entitati sunt:

BRD Groupe Societe Generale S.A
Societe Generale London Branch
BRD Finance IFN S.A
BRD Aigurari de Viata S.A
Societe Generale S.A.
BRD Fond de Pensii
BRD Groupe Societe Generale S.A
BRD Sogelese IFN
BRD Finance IFN S.A
BRD Asset Management SAI S.A
BRD Sogelese Asset Rental S.R.L
ALD Automotive S.R.L
Societe Generale Bank and Trust Luxembourg
Societe Generale Bank and Trust Luxembourg
Societe Generale Private Banking Suiss S.A
Societe Generale Paris Zurich Branch

Franfinance

Societe Generale Capitale Canada INC.

SG Consulting S.A.

    2. Transferuri către terți

Nu divulgam date cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legislatia aplicabila.

Daca reazalizam un astfel de transfer, acesta va opera catre:

      1. Categoriile furnizorilor noștri de servicii: transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii terți, precum furnizorii noștri de sisteme (IT), furnizorii noștri de găzduire (hosting), consultanții noștri (cum ar fi consilierii juridici/avocati), furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii de training, furnizori de servicii de HR, furnizori de servicii de dezvoltare si mentenanta platforme si siteme IT, furnizori de servicii de cloud. SG GSC colaborează cu astfel de furnizori pentru ca aceștia să poată prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru cu respectarea tuturor cerintelor legale privind perlucrarea si protejarea datelor cu caracter personal.

   2. Autoritati publice competente, Instanțe, tribunale, organe de executare silită sau de reglementare.

   3. Auditorilor interni si externi: divulgarea datelor cu caracter personal va fi, de asemenea, necesară pentru realizarea activitatilor de audit in scopul asigurarii unei corecte continuitati a afacerii, a securitatii spatiilor, bunurilor si persoanelor precum si a interesului legitim al SG GSC care nu poate depasi drepturile si libertatile persoanelor vizate.

În plus, SG GSC va transfera anumite date cu caracter personal în afara SEE companiilor externe care lucrează cu noi sau în numele nostru în scopurile descrise în această Politică. SG GSC  va stoca, de asemenea, date cu caracter personal în afara SEE. De obicei transferam date cu caracter personal urmatoarele tari: Statele membre UE

Dacă facem acest lucru, datele dumneavoastră cu caracter personal vor continua să fie protejate prin contractele pe care le avem cu organizațiile din afara SEE, conținând clauze standard de protecție a datelor care sunt formulate într-o formă aprobată de Comisia Europeană.

SG GSC nu va transfera datele cu caracter personal pe care le furnizați unor terțe părți pentru propria lor utilizare directă în scopuri de marketing. Toate activitățile de prelucrare menționate în această secțiune sunt încheiate, după caz, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) intrarea sau executarea contractului, (iii) obligația legală, (iv) interesul nostru legitim, (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

 Drepturile dumneavoastră

Dacă SG GSC prelucrează date cu caracter personal despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de SG GSC.
 • Dreptul de Acces: aveți dreptul de a accesa aceste date. Dacă suntem de acord că suntem obligați să vă furnizăm date cu caracter personal, vă vom furniza gratuit. Înainte de a vă furniza date cu caracter personal, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunile dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem găsi datele dvs. personale
 • Dreptul la Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să corectăm orice inexactitate în ceea ce priveste datele cu caracter personal.
 • Dreptul la Ștergere: aveți dreptul să solicitați SG GSC, fără întârzieri nejustificate, să vă șteargă datele cu caracter personal în următoarele situații:
  • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate initial de catre SG GSC;
  • Daca dvs. vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea;
  • Daca vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unor interese legitime și nu există motive legale întemeiate pentru a se continua prelucrarea;
  • Daca vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal bazate pe scopuri de marketing direct, care includ profilarea în măsura în care este legată de efectuarea unor activitati de marketing direct;
  • Daca datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Daca datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală de care SG GSC este tinuta.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați SG GSC să restricționeze prelucrarea în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
  • Acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată de dvs., pentru o perioadă care să permită SG GSC să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
  • SG GSC nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • Vă opuneți prelucrării bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SG GSC prevalează intereselor dumneavoastră legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi din partea SG GSC datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către SG GSC, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele legitime ale SG GSC. SG GSC nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea datelor personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți face o cerere sau puteți exercita aceste drepturi contactând SG GSC la adresa de e-mail privacysupport@socgen.com; sau la data-protection-sggscro.eur@socgen.com urmând să depunem toate eforturile rezonabile și practice pentru a ne conforma solicitării dumneavoastră, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu legislația aplicabilă și standardele profesionale.

Perioada de retenție

SG GSC a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in siguranta. Astfel, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Politicii privind protejarea datelor cu caracter personal aplicabilă la nivelul SG GSC.

Cu toate acestea, vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, doar atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile stabilite sau pana când vă retrageți consimțământul, cand acesta reprezinta temeiul juridic al prelucrării și (i) nu există motive legitime imperioase pentru ca SG GSC să continue prelucrarea, interese care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Modificarea acestei Politici

SG GSC poate modifica din când în când această Politică pentru a reflecta cerintele legale aplicabile si procesele desfasurate in cadrul SG GSC si care implica prelucrarea de date cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă:
Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1
Cos Poștal 010336, București, România
Email: anspdcp@dataprotection.ro,
Telefon: +40.318.059.211
Pagină web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en