DISTRIBUIE PE

PRIVACY POLICY

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN PROCESUL DE RECRUTARE AL SG GSC ROMANIA

 

 1. PREVEDERI GENERALE

Prin prezenta Nota de Informare Societe Generale Global Service Centre SA (in continuare “SG GSC Romania” / “Compania” sau “Operatorul”) doreste sa va aduca la cunostinta motivele pentru care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre subscrisa, precum si o serie de alte informatii referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel incat sa va puteti exprima un consimtamant informat in ceea ce priveste posibilitatea SG GSC Romania de a va prelucra datele cu caracter personal in scopul depunerii demersurilor necesare in vederea recrutarii dvs.

Astfel, ulterior comunicarii de catre SG GSC Romania a prezentei Note de Informare, veti fi intrebat/a daca sunteti de acord ca datele dvs. de identificare si de contact, precum si cele continute in documente precum CV-uri, scrisori de intentie etc. (denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”) sa fie prelucrate de catre SG GSC Romania in scopurile descrise mai jos, printre care se numara si crearea unui profil in baza de date a Societe Generale, astfel cum aceasta operatiune de prelucrare este descrisa mai jos.

De asemenea, in cazul in care datele dvs. cu caracter personal ne-au parvenit din alte surse, precum agentii de recrutare, care va vor informa si acestea la randul lor si va vor solicita consimtamantul in virtutea calitatii acestora de operatori independenti de prelucrare a datelor, SG GSC Romania va va furniza, prin intermediul platformei online ce gestioneaza baza de date a Societe Generale, informarea cu privire la prelucrarea datelor dvs. de catre SG GSC Romania. In aceste situatii, dvs. veti fi contactat de catre agentia de recrutare cu care va aflati intr-o relatie directa, iar aceasta din urma va va intreba daca sunteti de acord ca datele dvs. cu caracter personal sa fie comunicate catre SG GSC Romania pentru a va depune o candidatura pentru una dintre pozitiile deschise in cadrul SG GSC Romania. In masura in care dvs. veti fi de acord, agentia de recrutare va introduce datele dvs. in cadrul platformei online de recrutare a Societe Generale. Ulterior, dvs. veti primi un mail ce va contine atat un link de informare catre datele dvs., cat si un link care va conduce la posibilitatea dvs. de a va exercita dreptul de opozitie si de a va sterge datele cu caracter personal din baza de date Societe Generale.

 

 1. DEFINITII APLICABILE

Operator de date cu caracter personal – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoana imputernicita – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

Persoana vizata – persoana ale carei date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate – in cazul prezentei Politici, candidatul pentru una dintre pozitiile deschise in cadrul SG GSC Romania detine calitatea de “persoana vizata”;

GDPR – Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Societe Generale – Grupul de entitati din care Societe Generale Global Solution Centre S.A. face parte;

SG GSC Romania – Societe Generale Global Solution Centre S.A. – entitate cu personalitate juridica, legal infiintata in Romania si parte a Grupului Societe Generale SA.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

SG GSC Romania va colecteaza si prelucreaza datele dvs. de identificare (ex. nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon de contact), informatii referitoare la experienta dvs. profesionala si educationala (informatii regasite in Curriculum Vitae), Curriculum Vitae, precum si recomandari de la angajatori anteriori in vederea prelucrarii acestora pentru efectuarea demersurilor necesare indeplinirii procesului de recrutare.

 

 1. DE UNDE COLECTAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Pe langa datele cu caracter personal obtinute direct de la dvs, putem obtine si prelucra date relevante pentru procesul de recrutare de la:

 1. Agentii de recrutare si platforme de recrutare online (obtinem date de contact, precum si date in legatura cu istoricul profesional, personal si social al candidatilor);
 2. Recomandari ale unor potentiali candidati facute de salariatii SG GSC Romania;
 3. Recomandari ale unor potentiali candidati facute de societati membre ale grupului Societe Generale;
 4. Retele profesionale sau alte retele de socializare.

 

 1. SCOPUL IN VEDEREA CARUIA DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE

SG GSC Romania prelucreaza datele dvs. personale in scopul efectuarii demersurilor necesare pentru demararea si parcurgerea procesului de recrutare. Aducerea la indeplinire a acestui scop va consta, pe de o parte, in verificarea informatiilor mai sus indicate, iar pe de alta parte, in interviuri intre dvs. si reprezentanti ai SG GSC Romania.

Precizam ca prelucrarea acestor date este necesara pentru evaluarea compatibilitatii dvs. cu postul pentru care doriti sa aplicati sau ati aplicat in cadrul SG GSC Romania si/sau cu alte posturi disponibile in cadrul organizatiei noastre sau in cadrul altor societati din grup.

Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal, precum si refuzul dvs. de a va fi prelucrate datele de catre SG GSC Romania poate conduce la imposibilitatea SG GSC Romania de a va include in procesul de recrutare si, acolo unde este cazul, de a intra in raporturi contractuale cu dumneavoastra.

 

 1. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucrariiTemeiul prelucrarii
Colectarea si stocarea datelor de identificare, inclusiv a informatiilor ilustrate in CV, scrisoare de recomandare in vederea identificarii candidatilor potriviti pentru o anumita pozitie deschisa de SG GSC RomaniaConsimtamantul dvs.
Crearea contului individual in platforma online de recrutare a Societe GeneraleConsimtamantul dvs.
Organizarea interviurilor – contactarea candidatilor selectati si sustinerea interviurilor de angajareIncheierea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare in vederea incheierii unui contract
Filtrarea candidatilor pe listele publice de sanctiuni internationale si terorism instituite prin acte/rezolutii ale organismelor internationale, precum Consiliul de Securitate al Organizației Natiunilor Unite, cu scopul de a preveni incalcarea legislatiei in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale si finantarii terorismului.Interesul legitim. Acesta este determinat de nevoia SG GSC Romania de:

– prevenire a incalcarii regimului sanctiunilor internationale (e.g. rezolutiile ONU) si a legislatiei nationale conexe (e.g. OUG 202/2008);

– evitare a riscurilor reputationale generate de asocierea cu persoane care se regasesc pe listele de sanctiuni internationale si terorism;

– respectarea angajamentelor Societe Generale in raport cu autoritatile de reglementare in domeniu care prevad inclusiv implementarea de mecanisme de control adecvate prevenirii incalcarii legislatiei.

Identificarea candidatilor selectati pentru incheierea contractului de munca care sunt Persoane Expuse Politic cu scopul de a identifica si preveni riscurile de coruptie.Interesul legitim. Acesta este determinat de nevoia SG GSC Romania de:

– prevenire a incalcarii legislatiei nationale referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei si a traficului de influenta;

– respectare a angajamentelor Societe Generale in raport cu autoritatile de reglementare in domeniu care prevad inclusiv implementarea de mecanisme de control adecvate prevenirii incalcarii legislatiei.

Identificarea candidatilor selectati pentru incheierea contractului de munca care sunt Persoane Americane (US Person)Interesul legitim. Acesta este determinat de nevoia SG GSC Romania de:

– identificare a persoanelor americane (US Person) carora li se aplica regimul distinct al sanctiunilor internationale stabilit de catre SUA (OFAC);

– respectare a angajamentelor Societe Generale in raport cu autoritatile de reglementare in domeniu care prevad inclusiv implementarea de mecanisme de control adecvate prevenirii incalcarii legislatiei OFAC.

 

Identificarea situatiilor care pot conduce la aparitia unui conflict de interese in cazul candidatilor selectati pentru incheierea contractului de muncaInteresul legitim. Acesta este determinat de nevoia SG GSC Romania de a preveni aparitia unui conflict de interese.

 

Demararea si perfectarea procesului de angajare prin inaintarea documentelor de identificare si a celor de studii in vederea incheierii contractului de muncaIncheierea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare in vederea incheierii unui contract
Stocarea datelor persoanelor care au aplicat pentru o anumita pozitie, dar nu au fost selectate, sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitie, in scopul contactarii acestora pentru alte pozitii viitoare in cadrul SG GSC Romania sau in cadrul altor societati din Grup (stocare in cadrul platformei online de recrutare a Societe Generale)Consimtamantul dvs.
Comunicarea datelor persoanelor care au aplicat pentru o anumita pozitie din cadrul GSC Romania, dar nu au fost selectate, sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitie, catre alte societati membre ale Grupului Societe Generale, in scopul contactarii acestora pentru alte pozitii existente in cadrul GrupuluiInteresul legitim. Acesta este determinat de nevoia SG GSC Romania de a asigura pastrarea resurselor umane valoroase in interiorul Grupului, ca element strategic pentru dezvoltare si atingerea obiectivelor commune in cadrul Grupului.

 

 1. TERMENUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Categorii de dateCategorii de persoane vizateScopul prelucrariiTermen de stocare
Date de identificare, inclusiv informatiile ilustrate in CV, precum experienta profesionala si educationala, scrisoarea de recomandarePersoane care si-au depus candidatura pentru una dintre pozitiile deschise de SG GSC Romania, precum si persoane ale caror date cu caracter personal au fost colectate de catre SG GSC Romania din surse publice, precum site-uri de recrutare (EJobs, Best Jobs, LinkedIn, HIPO etc.)Colectarea si stocarea datelor de identificare, inclusiv a informatiilor ilustrate in CV, scrisoare de recomandare, in vederea identificarii candidatilor potriviti pentru o anumita pozitie deschisa de SG GSC Romania2 ani de la data depunerii candidaturii pentru candidaturile depuse direct de catre persoanele vizate, precum si pentru candidaturile acceptate ca urmare a contactarii din partea SG GSC Romania a potentialilor candidati prin platforme precum LinkedIn, EJobs, Best Jobs, Hipo;

2 ani de la data colectarii datelor de catre SG GSC Romania pentru datele colectate de catre SG GSC Romania din alte surse decat de la persoana vizata.

Date de identificare, inclusiv informatiile ilustrate in CV, precum experienta profesionala si educationala, scrisoarea de recomandarePersoane care si-au depus candidatura pentru una dintre pozitiile deschise de SG GSC Romania, precum si persoane ale caror date cu caracter personal au fost colectate de catre SG GSC Romania din surse publice, precum site-uri de recrutare (EJobs, Best Jobs, LinkedIn, HIPO etc.)Crearea contului individual in platforma online de recrutare a Societe Generale2 ani de la data depunerii candidaturii pentru candidaturile depuse direct de catre persoanele vizate, precum si pentru candidaturile acceptate ca urmare a contactarii din partea SG GSC Romania a potentialilor candidati prin platforme precum LinkedIn, EJobs, Best Jobs, Hipo;

2 ani de la data colectarii datelor de catre SG GSC Romania pentru datele colectate de catre SG GSC Romania din alte surse decat de la persoana vizata.

Date de identificare, date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail), inclusiv informatiile ilustrate in CV, precum experienta profesionala si educationala, scrisoarea de recomandare precum si notitele reprezentantului SG GSC Romania responsabil cu desfasurarea procesului de recrutare si privitoare la desfasurarea interviurilor si la profilul candidatuluiPersoane care si-au depus candidatura pentru una dintre pozitiile deschise de SG GSC Romania, precum si persoane ale caror date cu caracter personal au fost colectate de catre SG GSC Romania din surse publice, precum site-uri de recrutare (EJobs, Best Jobs, LinkedIn, HIPO etc.)Organizarea interviurilor – contactarea candidatilor selectati si sustinerea interviurilor2 ani de la data interviului
Date de identificare (nume si prenume), tara de resedinta si, ocazional, in cazul unei coincidente de nume cu o persoana inclusa pe listele de sanctiuni internationale, se poate prelucra data nasterii.Persoanele care si-au depus candidatura pentru una din pozitiile deschise de catre SG GSC Romania si care au ajuns in stadiul final al procesului.Verificarea ca persoana care urmeaza sa fie angajata nu se regaseste pe listele de sanctiuni internationale si terorism, avand in vedere legislatia internationala si nationala care interzice companiilor sa finanteze astfel de persoane.2 ani de la data colectarii datelor cu caracter personal
Date de identificare (nume si prenume), cetatenia americana sau detinerea unui Green Card, daca este cazul.Candidatul selectat de catre SG GSC Romania pentru incheierea contractului individual de munca aferent pozitiei deschise de catre SG GSC RomaniaIdentificarea candidatilor selectati pentru incheierea contractului de munca care sunt Persoane Americane (US Person) carora li se aplica regimul distinct al sanctiunilor internationale stabilit de catre SUA (OFAC).2 ani de la data colectarii datelor cu caracter personal
Date de identificare (nume si prenume) si, daca este aplicabil :

 • relatii cu angajati din cadrul SG GSC Romania (nume, pozitie, tip de relatie)
 • detinerea unui rol decizional, in mod direct sau printr-o persoana apropiata, pentru un client sau furnizor al SG GSC Romania (in ultimul an)
Candidatul selectat de catre SG GSC Romania pentru incheierea contractului individual de munca aferent pozitiei deschise de catre SG GSC RomaniaIdentificarea candidatilor selectati pentru incheierea contractului de munca care se regasesc in situatii care ar conduce la aparitia unui conflict de interese.2 ani de la data colectarii datelor cu caracter personal
Date de identificare (nume si prenume) si ocazional, in cazul unei coincidente de nume cu o persoana publica (expusa politic), se poate prelucra si data nasterii.

 

In cazul confirmarii statutului de persoana expusa politic se va prelucra si functia / experienta profesionala.

Candidatul selectat de catre SG GSC Romania pentru incheierea contractului individual de munca aferent pozitiei deschise de catre SG GSC RomaniaRecrutarea/ angajarea unei persoane expuse politic poate prezenta un potențial risc de corupție pentru SG GSC Romania. Identificarea persoanelor expuse la aceasta categorie de risc este un pas necesar pentru a asigura ca SG GSC Romania nu incalca legislatia referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei.2 ani de la data deciziei de angajare
Date de identificare, date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail)Candidatul selectat de catre SG GSC Romania pentru incheierea contractului individual de munca aferent pozitiei deschise de catre SG GSC RomaniaDemararea si perfectarea procesului de angajare prin inaintarea documentelor de identificare si a celor de studii in vederea incheierii contractului de munca2 ani de la data deciziei de angajare
Date de identificare, inclusiv informatiile ilustrate in CV, precum date de contact, experienta profesionala si educationala, scrisoarea de recomandare, acolo unde este cazulPersoane care si-au depus candidatura pentru una dintre pozitiile deschise de SG GSC Romania sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitieStocarea datelor persoanelor care au aplicat pentru o anumita pozitie, dar nu au fost selectate sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitie, in scopul contactarii acestora pentru alte pozitii viitoare in cadrul SG GSC Romania sau in cadrul altor societati din Grup (stocare in cadrul platformei online de recrutare a Societe Generale)2 ani de la data colectarii datelor cu caracter personal
Date de identificare, inclusiv informatiile ilustrate in CV, precum date de contact, experienta profesionala si educationala, scrisoarea de recomandare, acolo unde este cazulPersoane care si-au depus candidatura pentru una dintre pozitiile deschise de SG GSC Romania sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitieComunicarea datelor persoanelor care au aplicat pentru o anumita pozitie din cadrul GSC Romania, dar nu au fost selectate, sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitie, catre alte societati membre ale Grupului Societe Generale, in scopul contactarii acestora pentru alte pozitii existente in cadrul Grupului2 ani de la data colectarii datelor cu caracter personal

 

 1. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR 

Datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost descrise in paragrafele anterioare, vor fi prelucrate de catre SG GSC Romania in scopurile prezentate mai sus. SG GSC Romania isi desfasoara activitatea de prelucrare a datelor pe teritoriul Romaniei.

In scopul specific al contactarii persoanelor care au aplicat pentru o anumita pozitie din cadrul GSC Romania, dar nu au fost selectate, sau au depus o candidatura fara a viza o anumita pozitie, pentru alte pozitii existente in cadrul Grupului Societe Generale, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si de catre alte societati membre ale Grupului Societe Generale, cu respectarea drepturilor dvs. si a garantiilor legale necesare (Reguli Corporatiste Obligatorii, Clauze Contractuale Standard), acolo unde este cazul. Pentru aceasta situatie, orice entitate recipienta a datelor dvs. cu caracter personal dobandeste calitatea de Operator de date cu caracter personal, de aici revenindu-i toate obligatiile legale cu privire la informarea dvs. si la respectarea drepturilor in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, pentru care va puteti adresa direct acesteia.

Totodata, exista posibilitatea ca, in procesul de selectie, datele dvs. cu caracter personal sa fie transmise catre partenerii SG GSC Romania care ne ajuta cu testarea abilitatilor si competentelor lingvistice. Si in cazul acestora, SG GSC Romania se va asigura ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfasura cu respectarea drepturilor dvs. si a garantiilor legale, prin luarea masurilor adecvate in acest scop.

De asemenea, in limita consimtamantului dvs., datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si stocate prin intermediul platformei online de recrutare a Grupului Societe Generale, denumita Taleo si stocata pe infrastructura Societe Generale din Franta, dar si pe infrastructura furnizorului solutiei IT denumite Taleo. Transferul datelor cu caracter personal in afara granitelor UE catre acest furnizor se realizeaza in conformitate cu garantiile solicitate de Regulamentul UE nr. 679/2016 (“GDPR”), pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantii reprezentate de semnarea cu acest furnizor a Clauzelor Contractuale Standard, in conformitate cu Deciziile Comisiei Europene.

 

 1. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI CA URMARE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SG GSC ROMANIA

In calitate de persoana vizata beneficiati de o serie de drepturi prevazute de Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (“GDPR”), astfel cum sunt acestea descrise in cele ce urmeaza, precum si astfel cum aceste drepturi sunt reglementate de catre GDPR. Prevederile din prezenta Politica referitoare la drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor ce ii apartin se aplica in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016, precum si in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

 1. Dreptul de acces la date

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita si de a obtine din partea SG GSC Romania o confirmare a faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate de catre SG GSC Romania, iar in caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective, precum si la informatii cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada de pastrare a datelor astfel prelucrate. De asemenea, in masura in care SG GSC Romania a obtinut datele dvs. cu caracter personal din alte surse si nu de la dvs. direct, puteti solicita orice informatii disponibile cu privire la sursa datelor astfel colectate.

 1. Dreptul la rectificare

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine de la SG GSC Romania rectificarea si/ sau completarea datelor cu caracter personal inexacte si/ sau incomplete si care va privesc.

 1. Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”)

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea SG GSC Romania stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, iar SG GSC Romania are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, acolo unde temeiul prelucrarii datelor este reprezentat de consimtamantul dvs.;
 • va exercitati dreptul la opozitie;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine SG GSC Romania in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Obligatia SG GSC Romania de a va sterge datele cu caracter personal nu se va aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

(a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

(b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului national;

(c) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita SG GSC Romania si de a obtine din partea acestuia restrictionarea prelucrarii datelor ce va apartin in cazul in care se aplica unul din urmatoarele:

(a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care sa permita SG GSC Romania sa verifice exactitatea

datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb

restrictionarea utilizarii lor;

(c) SG GSC Romania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati

pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

(d) dvs. v-ati opus prelucrarii datelor pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SG GSC Romania prevaleaza asupra celor invocate de dvs.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat SG GSC Romania intr-un format structurat (de ex. printr-un formular online), utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea SG GSC Romania, in cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimtamant; si

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

 1. Dreptul la opozitie

In orice moment va puteti opune, din motive legate de situatia dvs. particulara, prelucrarii realizate in temeiul interesului public sau al interesului legitim urmarit de SG GSC Romania sau de catre o terta parte. SG GSC Romania nu va mai prelucra datele cu caracter personal ce va apartin ca urmare a exercitarii acestui drept de catre dvs., cu exceptia cazului in care SG GSC Romania are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea sau atunci cand scopul prelucrarii in continuare a datelor este reprezentat de constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta al SG GSC Romania.

Cu exceptia dreptului de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi prin inaintarea unei solicitari in acest sens catre privacysupport@socgen.com sau direct catre Ofiterul pentru protectia datelor la adresa data-protection-sggscro.eur@socgen.com sau prin inaintarea unei cereri scrise, datata si semnata catre adresa Bucuresti, Strada Preciziei Nr. 24, West Gate, Cladirea H4, etaj 4.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

 

 1. RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Pentru acele operatiuni de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal care, conform prevederilor de mai sus, sunt intemeiate pe consimtamantul dvs., dvs. va puteti retrage oricand acest consimtamant prin inaintarea unei solicitari in acest sens catre privacysupport@socgen.com sau direct catre Ofiterul pentru protectia datelor la adresa data-protection-sggscro.eur@socgen.com sau prin inaintarea unei cereri scrise, datata si semnata catre adresa Bucuresti, Strada Preciziei Nr. 24, West Gate, Cladirea H4, etaj 4, sector 6.

 

 1. LOCATIA UNDE DATELE DVS. SUNT PRELUCRATE SAU STOCATE

In vederea aducerii la indeplinire a scopurilor prezentate mai sus, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, SG GSC Romania, facand parte din Grupul Societe Generale, beneficiaza de o parte din infrastructura tehnica a Grupului Societe Generale, infrastructura situata in Franta, precum si de suport tehnic din partea altor entitati din Grup aflate in Uniunea Europeana, precum si in alte state din afara UE, precum India. Astfel, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate in cadrul infrastructurii situate in Franta, iar in masura in care vor fi necesare eventuale transferuri catre state care nu asigura un nivel de protectie adecvat, acestea se vor realiza cu respectarea garantiilor adecvate, astfel cum acestea sunt prevazute de Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Exista posibilitatea ca unii dintre partenerii SG GSC Romania care ne ajuta in testarea abilitatilor si competentelor lingvistice (daca este necesar) in procesul de selectie, sa fie localizati in afara UE. In acest caz, SG GSC Romania va asigura luarea masurilor adecvate pentru ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sa se desfasoare cu respectarea drepturilor dvs. si a garantiilor legale necesare.

 

 1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE APLICATE DE SG GSC ROMANIA IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SG GSC Romania a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice astfel incat sa asigure protectia datelor cu caracter personal prelucrate. Printre aceste masuri se numara urmatoarele:

 1. Limitarea datelor cu caracter personal colectate si prelucrate la cele strict necesare pentru recrutarea candidatilor;
 2. Acordarea accesului la datele cu caracter personal doar personalului care necesita un astfel de acces, in functie de atributile detinute in cadrul SG GSC Romania, precum si in functie de nevoia de a sti, de a vedea si de a avea;
 3. Pseudonimizarea si/ sau criptarea datelor cu caracter personal, acolo unde o astfel de prelucrare permite atingerea scopurilor pentru care datele au fost initial colectate;
 4. Asigurarea cursurilor necesare pentru personalul implicat in operatiunile de prelucrare a datelor, astfel incat acesta sa cunoasca cu exactitate procedurile interne si prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal;
 5. Implementarea masurilor tehnice necesare in vederea asigurarii copiilor de siguranta, precum si in vederea restabilirii accesului la date in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica;
 6. Asigurarea confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si rezistentei sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin implementarea masurilor tehnice si organizatorice necesare, precum masuri de securitate informatica si de securitate fizica pentru asigurarea preventiei divulgarii neautorizate a datelor si a accesului neautorizat la date.

 

 1. DATE DE CONTACT ALE OFITERULUI PENTRU PROTECTIA DATELOR DIN CADRUL SG GSC ROMANIA

Societe Generale Global Solution Centre S.A. – data-protection-sggscro.eur@socgen.com / privacysupport@socgen.com.